Cho dù bạn có bằng MBA của Đại học Harvard hoặc chỉ vừa mới nhận bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, bạn cũng có thể sử dụng phần giáo dục trong đơn xin việc để đánh bóng khả năng cạnh tranh.

Nếu bạn không biết chắc đâu là cách tốt nhất để trình bày học vấn thì dưới đây là một số kịch bản và chiến lược thông dụng.

Viết trình độ học vấn ở đâu?

Vị trí tốt nhất còn tùy thuộc vào việc bạn muốn nhấn mạnh điểm nào.

– Viết kinh nghiệm trước học vấn, nếu bạn có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên có liên quan đến mục tiêu công việc, người tuyển dụng sẽ quan tâm đến thành tích công tác của bạn nhiều hơn là học vấn.

– Viết phần học vấn trước kinh nghiệm, nếu bạn chỉ vừa mới tốt nghiệp hoặc có ít hơn 5 năm kinh nghiệm. Nếu bạn thay đổi ngành nghề và tiếp tục học để hỗ trợ cho mục tiêu mới, phần học vấn nên được đặt trước. Các chuyên viên học thuật và các khoa học gia thường viết học vấn trước kinh nghiệm trong đơn xin việc.

Mẫu đơn xin cấp phép sửa chữa nhà ở

Bằng khen

Liệt kê bằng khen trong học tập để cho thấy bạn hoàn thành xuất sắc trong chương trình học của bạn. Ví dụ:

– Giải nhì Học sinh giỏi Quốc gia môn Toán năm 2002.

– Bằng khen của ĐH Khoa học tự nhiên.

Sinh viên mới ra trường

Sinh viên còn đang học hoặc mới ra trường với vốn liếng kinh nghiệm nghề nghiệp ít ỏi, có thể sử dụng phần học vấn như trọng tâm của đơn xin việc, liệt kê các thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa, các dự án đặc biệt và khóa học liên quan. Ví dụ:

– Đại học Ngoại Thương TP HCM.

– Cử nhân ngành marketing, ngành học chính là quảng cáo, dự định tốt nghiệp vào tháng 12/2001.

– Dự án quan trọng: Vừa hoàn tất chiến dịch quảng cáo ảo cho Coca-Cola (billboard/quảng cáo trên báo chí/truyền hình/truyền thanh, chiến dịch gửi thư ngỏ trực tiếp và phát hành báo).

Mẫu đơn xin giao đất

– Các khóa học có liên quan: Quảng cáo, Viết lời quảng cáo, Gửi thư ngỏ trực tiếp và tiếp thị qua điện thoại, Kế hoạch truyền thông trong quảng cáo, Tiếp thị và Quảng cáo, Quan hệ giao tế, Phát hình/phát thanh.

Bằng cấp chưa hoàn tất

Nếu bạn bỏ dở một chương trình học nào, hãy liệt kê con số tín chỉ đã hoàn tất hoặc hình thức học tập. Ví dụ:

– Học viện hành chính quốc gia: Hoàn tất 90 tín chỉ trong chương trình học lấy bằng cử nhân trong ngành khoa học chính trị, từ năm 2001 đến 2004.

Người tìm việc có kinh nghiệm

Nếu bạn chú trọng đến kinh nghiệm hơn học vấn, hãy liệt kê thông tin cơ bản liên quan đến bằng cấp của bạn, kể cả tên học viện, địa điểm, bằng cấp, ngành học và ngày học. Ví dụ:

– Đại học Kinh tế TP HCM

– Bằng cử nhân ngành Kinh tế học, bằng phụ ngành Tâm lý học, tháng 6/2003

Thông tin cấp trung học

Viết một lá đơn xin nghỉ học

Liệt kê trường trung học hoặc thông tin về điểm ở trường nếu bạn không theo học đại học. Nếu bạn có học qua đại học, hãy bỏ phần liên quan đến trung học.

Năng lực học tập thiếu?

Một số ứng viên tìm việc lo ngại rằng học vấn của mình không đủ đáp ứng yêu cầu của nguồn nhân lực. Nếu bạn không có bằng cấp gì nhưng không ngừng tham gia các khóa huấn luyện, liệt kê các khóa học, hội thảo và huấn luyện có liên quan trong phần Học vấn (tạo ra một danh sách mang tên “Phát triển chuyên môn”). Chương trình huấn luyện của bạn có thể ấn tượng đến nỗi việc thiếu bằng cấp chính thức có thể bỏ qua.

Các tiêu điểm trong phần Phát triển chuyên môn:

– Tung sản phẩm ra thị trường toàn cầu

– Giải pháp cho Thương mại điện tử

– Bán các Dotcom Vision

– Gia tăng doanh số bán hàng thông qua các bạn hàng

– Chương trình quản lý chuyên môn.

(Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)

Xem thêm